Ematech Trade Sp. z o.o.
ul. Obrzeżna Północna 17
41- 400 Mysłowice

Telefon: +48 32 223 83 67
Fax: +48 32 223 83 67 wew.29
E-mail:
biuro@ematechit.pl

 

 
 
KRS 0000171918
NIP 2220759886
REGON 278112440
Kapitał zakładowy 53 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy