Oferta  Firma EMATECH TRADE Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi
w zakresie projektów informatycznych w obszarach takich jak:
infrastruktura informatyczna, oprogramowanie, bezpieczeństwo
informacji, outsourcing i serwis.Kompletna infrastruktura informatyczna obejmuje:
 • projektowanie i budowa sieci komputerowych LAN,
 • budowa lokalnych sieci bezprzewodowych,
 • dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • dostawa i konfiguracja komputerów PC, Notebook,
 • dostawa i konfiguracja serwerów,
 • dostawa serwerów NAS, macierzy dyskowych,
 • dostawa i konfiguracja skanerów dokumentowych,
 • dostawa i konfiguracja urządzeń drukujących.

Oprogramowanie:
 • oprogramowanie użytkowe Microsoft,
 • oprogramowanie do wsadowego skanowania dokumentów,
 • oprogramowanie do przetwarzania dokumentów - OCR,
 • oprogramowanie do elektronicznego zarządzania informacją,
 • oprogramowanie antywirusowe,
 • oprogramowanie ERP dla małych i średnich firm. 

Bezpieczeńs
two informacji:
 • systemy zabezpieczeń firewall, UTM,
 • systemy tworzenia kopii bezpieczeństwa,
 • systemy monitoringu wizyjnego CCTV,
 • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
 • systemy archiwizacji poczty elektronicznej.

Outsourcing rozwiązań informatycznych:
 • kompleksowa obsługa firm w zakresie informatyki,
 • tworzenie i pozycjonowanie stron WWW,
 • utrzymanie strony WWW i elektronicznej poczty.

Serwis:
 • serwis gwarancyjny urządzeń EPSON, BROTHER
 • serwis pogwarancyjny komputerów i drukarek.